Kontakt

Základní škola Ludslavice,
okres Kroměříž

Ludslavice 90
768 52 Míškovice

T.: 573 396 419
T.: 603 971 379 (Školní družina)
T.: 571 895 114 (Školní jídelna)
E.: zs.ludslavice@volny.cz

Datová schránka: ct3xgk7
IČO: 750 20 980
Tel.: 573 396 419
Bankovní spojení:
27- 1495200227/0100

Ukázat na mapě
ukázat na mapě

Školní jídelna

Změna ceny stravného od 1. 4 .2019

 

Od 1. 4. 2019 upravujeme cenu za přsnídávky a svačiny. Důvodem jsou stále se navyšující ceny mléčných výrobků, ovoce a zeleniny.

 

 

Přikládám tabulku o finančních limitech pro nákup potravin dle Vyhlášky MŠMT č.107/2005 Sb. o školním stravování (107/2011Sb.):

Finanční
limity pro nákup potravin


Věkové
skupiny strávníků,                             Finanční limity 
hlavní  a doplňková jídla

                                                                                    Kč/den/strávník


1.            Strávníci  3 - 6 let


přesnídávka                                                       6,00 až 9,00

oběd                                                                 14,00 až 25,00

svačina                                                                6,00 až 9,00

na nápoje                                                            3,00 až 5,00


2.            Strávníci  7 - 10 let


přesnídávka                                                       7,00 až 12,00

oběd                                                     ´            16,00 až 32,00

svačina                                                               6,00 až 10,00


3.            Strávníci  11 - 14 let


oběd                                                                  19,00 až 34,00


4.            Strávníci 15 a více let


oběd                                                                   20,00 až 37,00


Vzhledem k uvedeným skutečnostem se od 1. 4. 2017 mění cena stravného dle věku strávníků takto:  


 

Věková skupina


 

 

oběd


 

 

Přesnídávka
  dopoledne


 

 

Svačinka
  odpoledne


 

 

MŠ 3 – 6
  let


 

 

20,-


 

 

9,-


 

 

 9,-


 

 

MŠ 7 let


 

 

24,-


 

 

9-


 

 

 9,-


 

 

ZŠ  6 let


 

 

20,-


 

 

 


 

 

 


 

 

ZŠ  7 – 10 let


 

 

24,-


 

 

 


 

 

 


 

 

ZŠ 11 - 15 let


 

 

26,-


 

 

 


 

 

 


 

 

Cizí
  strávníci


 

 

60,-


 

 

 


 

 

 


                                                             

                                                                    

Do ceny stravného pro děti MŠ jsou zahrnuty i nápoje.

Z tabulky vyplývá, že se stále snažíme držet ceny stravného v nižším pásmu doporučených cen.

Jsem přesvědčena, že pochopíte důvody ke změně výše ceny stravného.

 


Mgr. Marie Pecháčková

ředitelka školy