Kontakt

Základní škola Ludslavice,
okres Kroměříž

Ludslavice 90
768 52 Míškovice

T.: 573 396 419
T.: 603 971 379 (Školní družina)
T.: 571 895 114 (Školní jídelna)
E.: zs.ludslavice@volny.cz

Datová schránka: ct3xgk7
IČO: 750 20 980
Tel.: 573 396 419
Bankovní spojení:
27- 1495200227/0100

Ukázat na mapě
ukázat na mapě

Školní jídelna

Informace ke stravování

22.5.2019

Vážení rodiče,

s platností od 1. června 2019 dochází ke změně ve stravovacím systému školní jídelny při Základní škole Ludslavice. Stravu si budou odhlašovat sami rodiče přes aplikaci "strava.cz". Každý rodič dostane pro své dítě přihlašovací údaje (uživatelské jméno a heslo). Žáci ZŠ se budou přihlašovat přes terminál pomocí čipů, které si zakoupí v kancelář ŠJ. Za čip, který bude pronajatý po dobu školní docházky do ZŠ Ludslavice, žák zaplatí 115,00 Kč. Po vrácení nepoškozeného čipu mu bude částka vrácena.

Dne 30. 5. 2019 v 17,00 hodin proběhne v prostorách Základní školy Ludslavice odborný seminář na téma "Objednávání a odhlašování stravy přes internet". Budou Vám zodpovězeny všechny Vaše dotazy, názorně ukázáno samotné odhlašování stravy a vysvětlena legislativy, která s odhlašování obědů v ZŠ souvisí.

V případě neúčasti na semináři je rodič povinen si dané informace vyhledat sám.


Ing. Michaela Regentíková, vedoucí školní jídelny

 

 

Změna ceny stravného od 1. 4 .2019

 

Od 1. 4. 2019 upravujeme cenu za přsnídávky a svačiny. Důvodem jsou stále se navyšující ceny mléčných výrobků, ovoce a zeleniny.

 

 

Přikládám tabulku o finančních limitech pro nákup potravin dle Vyhlášky MŠMT č.107/2005 Sb. o školním stravování (107/2011Sb.):

Finanční
limity pro nákup potravin


Věkové
skupiny strávníků,                             Finanční limity 
hlavní  a doplňková jídla

                                                                                    Kč/den/strávník


1.            Strávníci  3 - 6 let


přesnídávka                                                       6,00 až 9,00

oběd                                                                 14,00 až 25,00

svačina                                                                6,00 až 9,00

na nápoje                                                            3,00 až 5,00


2.            Strávníci  7 - 10 let


přesnídávka                                                       7,00 až 12,00

oběd                                                     ´            16,00 až 32,00

svačina                                                               6,00 až 10,00


3.            Strávníci  11 - 14 let


oběd                                                                  19,00 až 34,00


4.            Strávníci 15 a více let


oběd                                                                   20,00 až 37,00


Vzhledem k uvedeným skutečnostem se od 1. 4. 2017 mění cena stravného dle věku strávníků takto:  


 

Věková skupina


 

 

oběd


 

 

Přesnídávka
  dopoledne


 

 

Svačinka
  odpoledne


 

 

MŠ 3 – 6
  let


 

 

20,-


 

 

9,-


 

 

 9,-


 

 

MŠ 7 let


 

 

24,-


 

 

9-


 

 

 9,-


 

 

ZŠ  6 let


 

 

20,-


 

 

 


 

 

 


 

 

ZŠ  7 – 10 let


 

 

24,-


 

 

 


 

 

 


 

 

ZŠ 11 - 15 let


 

 

26,-


 

 

 


 

 

 


 

 

Cizí
  strávníci


 

 

60,-


 

 

 


 

 

 


                                                             

                                                                    

Do ceny stravného pro děti MŠ jsou zahrnuty i nápoje.

Z tabulky vyplývá, že se stále snažíme držet ceny stravného v nižším pásmu doporučených cen.

Jsem přesvědčena, že pochopíte důvody ke změně výše ceny stravného.

 


Mgr. Marie Pecháčková

ředitelka školy